კალათა

დეტალურად

ქართული პუბლიცისტიკა (ქრესტომათია, XIX საუკუნე)

კრებული

გამომცემლობა თსუ გამომცემლობა

პუბლიცისტიკა

ამ ქრესტომათიაში წარმოდგენილი პუბლიცისტური წერილები მეცხრამეტე საუკუნის ქართული საზოგადოებრივი აზრის განვითარების პროცესს ასახავს. მათი ერთად თავმოყრით მეცხრამეტე საუკუნის ქართული ცხოვრების თითქმის ყველა პრობლემას გაეცნობა მკითხველი. ქრესტომათია განკუთვნილია არა მარტო ჟურნალისტიკით დაინტერესებული მკითხველისათვის, არამედ ეროვნული ცნობიერების შემსწავლელი ყველა დარგის სპეციალისტისათვის.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • წინასიტყვაობა
 • სოლომონ დოდაშვილი
  • მოკლე განხილვა ქართულისა ლიტერატურისა ანუ სიტყვიერებისა
  • კრიტიკა
 • ივანე კერესელიძე
  • სალაყბოს ფურცელი I
  • სალაყბოს ფურცელი II
  • სალაყბოს ფურცელი III
 • ნიკო ავალიშვილი
  • შინაური მიმოხილვა I
  • შინაური მიმოხილვა II
 • დიმიტრი ყიფიანი
  • ბატონ იანოვსკის ორგვარი შეცოდება
  • თქვენო უსამღვდელოესობავ! (წერილი პავლე ეგზარქოსისადმი)
  • რა ხალხია ქართველები?!
 • ილია ჭავჭავაძე
  • ორიოდე სიტყვა თავად რევაზ შალვას ძის ერისთავის მიერ
  • პასუხი
  • საქართველოს მოამბეზედ
  • კარგი რამ მჭირდეს გიკვირდეს, ავი რა საკვირველია
  • ზოგიერთი რამ
  • „ივერიის“ წინასიტყვაობა I
  • ვიცინოთ, თუ ვიტიროთ...
  • „შინაური მიმოხილვა“ 1879 წელი, იანვარი
  • „შინაური მიმოხილვა“ 1879 წელი, თებერვალი
  • „შინაური მიმოხილვა“ 1879 წელი, ივლისი-აგვისტო
  • ბ-ნ იანოვსკის წერილისა გამო
  • კატკოვის პასუხად
  • „ივერიის“ წინასიტყვაობა II
  • ღმერთმა ნუ დაგაბეროთ
  • „შინაურ საქმეთა“ გამო
  • დიმიტრი ყიფიანი
  • საზოგადო საქმის მსახურთა სახელის დაცვისათვის
  • დავით აღმაშენებელი
  • კრიტიკული აზრის უქონლობა
  • პრესა და პირადობა
  • რა გითხრათ? რით გაგახაროთ?
  • ასი წლის თავი ერეკლე მეფის გარდაცვალებიდან
  • პოლემიკა ნოე ჟორდანიასთან. უმეცრობის ფართი-ფურთი
  • ახალი უმეცრობანი ბ-ნ ნოე ჟორდანიასი
  • ქარაფშუტობა, ორთავიანობა და ორპირობა უმეცარისა
  • ისევ და ისევ ბ-ნ ჟორდანიას უმეცრობანი და მისი წაჯეგ-უკუჯეგობანი
  • ნუთუ?
 • ნიკო ნიკოლაძე
  • „კრებულის“ დანიშნულებაზედ
  • ახალი ახალგაზრდობა
  • ნაპოლეონ მესამის ცხოვრება
  • ანრი როშფორი
  • „გლახის ნაამბობი“, მოთხრობა ილ. ჭავჭავაძისა
  • მშვიდობით, მშვიდობით!
  • ფრანგული პრესის დეკადანსი
  • სალამი
  • უკაჟო მაჭახელას
  • მამულის სიყვარული და მსახურება
  • ჩემ პოლიტიკაზე
  • დიდად პატივცემულო ვლადიმერ ალექსანდრეს ძევ!
 • სერგეი მესხი
  • „დროების“ აღსარება
  • საქალ-ვაჟო შკოლებზე
  • რა დაუკარგავთ ქალებს და რას დაეძებენ ისინი?
  • ძლიერი და სუსტი ერი
  • ბიბლიოგრაფია
  • ებრაელების შესახებ
  • „დროების“ მკითხველები
  • რედაქცია და თანამშრომელი
  • ლიტერატურული პატიოსნება
  • რა მოეთხოვება გაზეთს?
  • ერთი დღე მუხა-ესტატეში
  • ერთი სადილი შერიფ-ბეგთან
  • ჩვენი თეატრის საქმე
  • ტატო წულუკიძის ჩამოხრჩობა
  • ჩვენი ჟურნალ-გაზეთების საქმე
 • აკაკი წერეთელი
  • ცხელ-ცხელი ამბები (ვინა სთქვა, რომ ჩვენშია)
  • ცხელ-ცხელი ამბები (ეს ორი, სამი დღეა)
  • ცხელ-ცხელი ამბები (ახალი წლის შუაღამით)
  • ცხელ-ცხელი ამბები
  • იმერელი ტფილისში
  • იმე!!!
  • „ლუკმა გავარდესო, ჯამში ჩავარდესო“
  • ბოდვა
  • ცხელ-ცხელი ამბები (სამი რამ ამშვენებს კაცს)
  • ნადუღი (გთხოვთ მიცნობდეთ)
  • ნადუღი (ქორს წიწილი მიჰქონდა.)
  • ჩვენში ბოდიში რა საჭიროა?
 • ალექსანდრე ნანეიშვილი
  • ტფილისი, 27 ივლისი
  • ტფილისი, 26 აგვისტო
  • ტფილისი, 22 სექტემბერი
 • ივანე მაჩაბელი
  • ფელეტონი
 • გიორგი წერეთელი
  • „კვალის“ ორი წლის ნაღვაწი
  • „კვალის“ ორი წლის ნაღვაწი (დასასრული)
  • კიტა აბაშიძე და „ჩვენი ახალგაზრდობა“
 • გრიგოლ (გიგა) ყიფშიძე
  • თ.-დი რაფაელ ერისთავი და მისი სალიტერატურო მოღვაწეობა
 • ნოე ჟორდანია
  • ახალი პრესა
 • სქოლიო