კალათა

დეტალურად

წიგნში წარმოდგენილი პოეზიის ნიმუშები უნიკალურია იმდენად, რამდენადაც ყველას შეუძლია მასში ამოიცნოს განსხვავებული ხელწერის პოეტი, რომელიც არავის არ ჰგავს და ამავე დროს ჰგავს მთელ ქართულ ხალხურ პოეზიას თავისი ზნეობრივი იდეალებით, ლირიზმითა და ღრმა აზრით გამსჭვალული სიტყვით. ვაჟას ლექსები მხოლოდ ხალხური პოეზიის შედევრებში შეიძლება მკითხველს აერიოს, იმდენად საყოველთაო და ყოვლისმომცველია მისი თემები და ჟღერადობა.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • ამირანი
 • ნეტავი გამაგებინა
 • გაზაფხულს ია ამოდის
 • დევების ქორწილი
 • მწყემსი ქალი
 • ეს გაზაფხულიც მოვიდა
 • ფშავლის სიმღერა
 • ისევ შენ, ისევ, ქალაო
 • პაპიჩემის ანდერძი
 • ხევზედ მიდიან ნისლები
 • ვაჰმე, რა, მეტად ბევრს უჭირს
 • ერთხელც იქნება, მოვკვდები
 • არაგვს
 • თქვენი ჭირიმე, ჰოი, მთებო
 • ყორანმა ყორანს გასძახა
 • ქეიფი
 • მწყემსის სიმღერა
 • დამშეული
 • მაცნე
 • ქალას
 • ვარსკვლავი
 • რამ გაგაჩინა, ქალაო
 • გულო, რას დაჰღონებულხარ
 • სამეფოს სიმღერა
 • არწივი
 • მრწამს, მარად მიწამებია
 • მწყემსის ანდერძი
 • ომის წინ ჯარის სიმღერა
 • გიგი
 • * * *(მუტრუკი მიტომ მუტროკობს)
 • ობლების სიმღერა
 • მთა და ბარი
 • მუდარა
 • ნატვრა
 • ჯეჯილი
 • წიწილა
 • ჩივილი ხმლისა
 • მოგონება
 • მგოსანს
 • ღამე მთაში
 • დაუსრულებელი კვნესა
 • მთას ვიყავ
 • იმედი რაზიკაული
 • ლურჯას
 • რა-გინდა ბედმა მიმტყუვნოს
 • სიყვარული
 • საახალწლოდ
 • გაზაფხული
 • ნიბლიას ანდერძი
 • მოლოდინი
 • გულს
 • ელეგია
 • ნიკოლოზ ბარათაშვილის ნეშტს
 • რას შემომღმუი, მდინარევ
 • ჩემი ვედრება
 • ხმა სამარიდამ
 • ალექსანდრე ყაზბეგს
 • ერთი რამ მინდა სათქმელად
 • ა.მ ყაზბეგის გასტუმრების გამო
 • ქებათა-ქება
 • ზამთარი მთაში
 • სიზმარი ამირანისა
 • მოგონება
 • ხმა მესმის
 • სიტყვა ეული
 • ბუნების სურათი
 • ნუგეში მგოსნისა
 • გამამერია ჭაღარა
 • შემომღუღუნე, ჩონგურო
 • უნუგეშო ყოფნა
 • გამოღმით მე ვარ, გაღმა შენ
 • აღარც-რას მერცხალს ვუყურებ
 • ჯამრული
 • ცაზე იარე, მთვარეო
 • სოფლისა წესი ასეა
 • ზოგი დრო მოვა
 • 1795 წლის სახსოვრად
 • ვნახე სამოთხე ამ ქვეყნად
 • მოდი, მოხშირდი, ჭაღარავ
 • ჩვენს მხცოვან მოღვაწეებს
 • სიმღერა
 • საახალწლო
 • ბავშს
 • პასუხად N-ს
 • ღარიბის აღების ღამე
 • მთათ მითხრეს...
 • მზე და ვარსკვლავები
 • გაზაფხული
 • ბაკური
 • სამშობლოს მცველნო
 • სიკვდილი გმირისა
 • კლდე და მდინარე
 • მთას ვუცქერ
 • ობოლი ბარტყები
 • საახალწლოდ
 • მრავალმა ხმალი აგელა
 • დანაბარები
 • ის კი არ არი ბიჭობა
 • ზმანება
 • კითხვა-პასუხი
 • მთვარეო, ბევრმა გიმღერა
 • ვინ არის კაცი?
 • დამსეტყვე, ცაო
 • იას უთხარით ტურფასა
 • ჭირისუფალი
 • თუნდა ამოდი, მზეო, და
 • მემღერება და ვიმღერი
 • კაფიები
 • ოცნებავ, ჩანგი მომართე
 • ვიცანი, ღმერთო, სამყარო
 • სიცოცხლემ შხამი მასმია
 • შემოდგომა მთაში
 • მოფრინდა უცხო ფრინველი
 • გულო, არ გასტყდე!
 • რაინდის ჩივილი
 • მხედართა ძველი სიმღერა
 • ყური დაგიჩნდა
 • ჩონგურს სიმები დამიწყდა
 • შემოდგომა
 • ბერიკაული
 • გაზაფხულის სურათები
 • კიდევაც ვნახავ გაზაფხულს
 • კურდღლის სიმღერა
 • ადგილო კურუმ-კურუმო
 • ხევსური ბერდია
 • ბოქაული
 • მერცხლის სიმღერა
 • როს ვუკვირდები თავისთავს
 • როს ვუკვირდები თავის-თავს
 • ილია ჭავჭავაძის სახსოვრად
 • სიყმე სიბერედ ვაქციე
 • შეჰხედეთ ერთი ღრუბელსა
 • საახალწლო სიმღერა
 • ხიდო, მოგენდე, ჩამიტყდი
 • გლეხის სიმღერა
 • დედის სიზმარი
 • ადამიანი
 • მე ჩონგურს აღარ ვაჟღერებ
 • ჰეი, ტკბილო ხმებო
 • საკმაო ხანი ვიცოცხლე
 • აკაკის საიუბილეოდ
 • კაი ყმა
 • ობოლი
 • რუსთაველის ნეშტს
 • „დამისხი, დამალევინე“
 • ერეკლეს სიზმარი
 • გავხედავ გამომვლის გზასა
 • კაფია
 • გული გავგზავნე ქვეყნადა
 • მთამ სრულიად სხვა სთქვა
 • მეურმის სიმღერა
 • მთას
 • მთაში
 • ჩემის კაცობის გვირგვინო
 • ნეტავი, რისთვის ვიცოცხლე
 • ილიას საღამო
 • ლევ ტოლსტოის გარდაცვალებაზე
 • ირაკლი ბრძოლის წინ
 • გაზაფხული
 • ყანა
 • არწივის დარდი
 • ჩვენება
 • სტვირი
 • მარტოობა
 • ჩიტი-ჩიორა
 • ქართლს
 • საზამთრო სიმღერა
 • რამ შემქმნა ადამიანად
 • იმერეთს
 • დავით გურამიშვილის ხსოვნას
 • წილის ყრა
 • კახეთს
 • დაგვიანებული პასუხი აკაკის
 • ნუმცა მსმენია სიკვდილი
 • გიორგი ლეონიძეს
 • ფშაველი ჯარისკაცის წერილი
 • მე შენის ტრფობით ვერ გავძეღ
 • პასუხად
 • დიდი თამარი
 • სქოლიო