კალათა

დეტალურად

ამ წიგნში გაეცნობით ავტორის მიერ გასული საუკუნის ბოლო ოცწლეულში დაწერილ შვიდ მოთხრობას: „მგლის დორბლი“ (1997), „არღარა ეყივლოს ქათამსა“ (1996), „კლდედ მომევლინა ფათერაკი“ (1993), „სივრცე ვერტიკალში“ (1992), „პარიზს მიიჩქაროდნენ...“ (1990), „სიკვდილი გუარამ მამფალისა“ (1989), „ტყის კაცი“ (1984).
  • ყდა
  • თავფურცელი
  • მგლის დორბლი
  • არღარა ეყივლოს ქათამსა...
  • კლდედ მომევლინა ფათერაკი
  • სივრცე ვერტიკალში
  • პარიზს მიიჩქაროდნენ...
  • სიკვდილი გუარამ მამფალისა
  • ტყის კაცი