კალათა

დეტალურად

ჯენი გერჰარდტი - გოგონა ღარიბი ოჯახიდან, თანახმაა გახდეს მდიდარი და გავლენიანი სენატორის საყვარელი, რადგან იმედოვნებს, ამ გზით შეძლებს დაეხმაროს თავის ოჯახს. სენატორი მას ცოლად შერთვას ჰპირდება, მაგრამ მოულოდნელად კვდება და თავისი საქციელის გამო ყველას მიერ გაკიცხული, ფეხმძიმე ჯენი სრულიად მარტოდ რჩება...
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • პირველი თავი
 • მეორე თავი
 • მესამე თავი
 • მეოთხე თავი
 • მეხუთე თავი
 • მეექვსე თავი
 • მეშვიდე თავი
 • მერვე თავი
 • მეცხრე თავი
 • მეათე თავი
 • მეთერთმეტე თავი
 • მეთორმეტე თავი
 • მეცამეტე თავი
 • მეთოთხმეტე თავი
 • მეთხუთმეტე თავი
 • მეთექვსმეტე თავი
 • მეჩვიდმეტე თავი
 • მეთვრამეტე თავი
 • მეცხრამეტე თავი
 • მეოცე თავი
 • ოცდამეერთე თავი
 • ოცდამეორე თავი
 • ოცდამესამე თავი
 • ოცდამეოთხე თავი
 • ოცდამეხუთე თავი
 • ოცდამეექვსე თავი
 • ოცდამეშვიდე თავი
 • ოცდამერვე თავი
 • ოცდამეცხრე თავი
 • ოცდამეათე თავი
 • ოცდამეთერთმეტე თავი
 • ოცდამეთორმეტე თავი
 • ოცდამეცამეტე თავი
 • ოცდამეთოთხმეტე თავი
 • ოცდამეთხუთმეტე თავი
 • ოცდამეთექვსმეტე თავი
 • ოცდამეჩვიდმეტე თავი
 • ოცდამეთვრამეტე თავი
 • ოცდამეცხრამეტე თავი
 • მეორმოცე თავი
 • ორმოცდამეერთე თავი
 • ორმოცდამეორე თავი
 • ორმოცდამესამე თავი
 • ორმოცდამეოთხე თავი
 • ორმოცდამეხუთე თავი
 • ორმოცდამეექვსე თავი
 • ორმოცდამეშვიდე თავი
 • ორმოცდამერვე თავი
 • ორმოცდამეცხრე თავი
 • ორმოცდამეათე თავი
 • ორმოცდამეთერთმეტე თავი
 • ორმოცდამეთორმეტე თავი
 • ორმოცდამეცამეტე თავი
 • ორმოცდამეთოთხმეტე თავი
 • ორმოცდამეთხუთმეტე თავი
 • ორმოცდამეთექვსმეტე თავი
 • ორმოცდამეჩვიდმეტე თავი
 • ორმოცდამეთვრამეტე თავი
 • ორმოცდამეცხრამეტე თავი
 • მესამოცე თავი
 • სამოცდამეერთე თავი
 • სამოცდამეორე თავი