კალათა

დეტალურად

„ფაუსტის“ პირველი ნაწილი 1810 წელს გამოქვეყნდა, მეორე – 22 წლის შემდეგ. მსოფლიო ლიტერატურის ეს ერთ-ერთი უმაღლესი ქმნილება სიმბოლურ-ალეგორიული ნაწარმოებია, რომელშიც ადამიანური არსის შეცნობის პრობლემა, ღვთიურისაკენ მისი სწრაფვა მრავალფეროვანი ლიტერატურული ხერხებითაა დახატული. დოქტორ ფაუსტსა და მეფისტოფელს კრიტიკოსთა ერთი ნაწილი სიკეთისა და ბოროტების მარადიული ჭიდილის სიმბოლოდ, მეორე – ერთი და იმავე მოაზროვნე გონის ორ ურთიერთდაპირისპირებულ მხარედ მიიჩნევს.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • წინათქმა
 • მიძღვნა
 • პროლოგი თეატრში
 • პროლოგი ცაში
 • ღამე
 • ქალაქის ბჭესთან
 • სამუშაო ოთახი
 • სამუშაო ოთახი
 • აუერბახის სარდაფი ლაიპციგში
 • გრძნეული დედაბრის სამზარეულო
 • ქუჩა
 • საღამო
 • ხეივანი
 • მეზობლის სახლი
 • ქუჩა
 • ბაღი
 • სახლაკი ბაღში
 • ტყე და გამოქვაბული
 • გრეტხენის ოთახი
 • მარტას ბაღი
 • წყაროზე
 • გალავნის ნიშთან
 • ღამე
 • ტაძარი
 • ვალპურგობის ღამე
 • ვალპურგობის ღამის სიზმარი ანუ ობერონისა და ტიტანიას ოქროს ქორწილი
 • ცრიატი დღე. მინდორი
 • ღამე. ტრიალი მინდორი
 • საპყრობილე
 • სქოლიო