კალათა

დეტალურად

ჩარლზ დიკენსის ყველაზე პოპულარული, მნიშვნელოვანწილად ავტობიოგრაფიული რომანი.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • თავი პირველი. დაბადება
 • თავი მეორე. პირველი დაკვირვებანი
 • თავი მესამე. ცვლილება
 • თავი მეოთხე. წყრომა
 • თავი მეხუთე. მომაცილეს მშობლიურ სახლს
 • თავი მეექვსე. ნაცნობების წრე ფართოვდება
 • თავი მეშვიდე. წლის პირველი ნახევარი სალემში
 • თავი მერვე. არდადეგები. ერთი განსაკუთრებით ბედნიერი საღამო
 • თავი მეცხრე. ჩემი დაბადების სამახსოვრო დღე
 • თავითავი მეათე. ობლობა
 • თავი მეთერთმეტე. დამოუკიდებელი ცხოვრება
 • თავი მეთორმეტე. დიდი გადაწყვეტილება
 • თავი მეცამეტე. ჩემი გადაწყვეტილების შედეგები
 • თავი მეთოთხმეტე. პაპიდა ზომებს იღებს
 • თავი მეთხუთმეტე. ახალი ცხოვრება
 • თავი მეთექვსმეტე. მოულოდნელი შეხვედრა
 • თავი მეჩვიდმეტე. განვლილი გზა
 • თავი მეთვრამეტე. აღმოჩენა
 • თავი მეცხრამეტე. სტირფორდის სახლი
 • თავი მეოცე. პატარა ემი
 • თავი ოცდამეერთე. ახალი თვალით დანახული ძველი მეგობრები
 • თავი ოცდამეორე. მე ვირჩევ პროფესიას
 • თავი ოცდამესამე. პირველი ქეიფი
 • თავი ოცდამეოთხე. კეთილი ანგელოზი და ბოროტი სული
 • თავი ოცდამეხუთე. ტყვეობა
 • თავი ოცდამეექვსე. მისტერ მიკობერის ხელთათმანები
 • თავი ოცდამეშვიდე. მეორე დარბაზობა სტირფორდთან
 • თავი ოცდამერვე. გლოვა
 • თავი ოცდამეცხრე. შორი მოგზაურობის დასაწყისი
 • თავი ოცდამეათე. აღტაცება
 • თავი ოცდამეთერთმეტე. პაპიდა მაკვირვებს
 • თავი ოცდამეთორმეტე. გაჭირვებული მდგომარება
 • თავი ოცდამეცამეტე. ენთუზიაზმი
 • თავი ოცდამეთოთხმეტე. ცოტაოდენი ცივი წყალი
 • თავი ოცდამეთხუთმეტე. მოულოდნელი დაბრკოლება
 • თავი ოცდამეთექვსმეტე. ვიკფილდი და ჰიპი
 • თავი ოცდამეჩვიდმეტე. მგზავრი
 • თავი ოცდამეთვრამეტე. მის დორა სპენლოს მამიდები
 • თავი ოცდამეცხრამეტე. მაბეზღარა
 • თავი მეორმოცე. განვლილი გზის ერთხელ კიდევ თვალის გადავლება
 • თავი ორმოცდამეერთე. ჩვენი ოჯახი
 • თავი ორმოცდამეორე. მისტერ დიკი ამართლებს პაპიდას იმედებს
 • თავი ორმოცდამესამე. ცნობა
 • თავი ორმოცდამეოთხე. მართა
 • თავი ორმოცდამეხუთე. შინაური საქმეები
 • თავი ორმოცდამეექვსე. მისტერ მიკობერის საიდუმლო
 • თავი ორმოცდამეშვიდე. კოპერფილდი
 • თავი ორმოცდამერვე. უფრო შორი მოგზაურობის დასაწყისი
 • თავი ორმოცდამეცხრე. აფეთქება
 • თავი ორმოცდამეათე. განვლილი გზის ისევ თვალის გადავლება
 • თავი ორმოცდამეთერთმეტე. მისტერ მიკობერის მოღვაწეობა
 • თავი ორმოცდამეთორმეტე. ქარიშხალი
 • თავი ორმოცდამეცამეტე. ახალი და ძველი ჭრილობა
 • თავი ორმოცდამეთოთხმეტე. გადასახლებულნი
 • თავი ორმოცდამეთხუთმეტე. მოგზაურობა
 • თავი ორმოცდამეთექვსმეტე. დაბრუნება
 • თავი ორმოცდამეჩვიდმეტე. აგნესა
 • თავი ორმოცდამეთვრამეტე. ციხის დათვალიერება
 • თავი ორმოცდამეცხრამეტე. ნათელი ეფინება ჩემს გზას
 • თავი მესამოცე. მოულოდნელი სტუმარი
 • თავი სამოცდამეერთე. განვლილი გზის უკანასკნელი თვალის გადავლება