კალათა

დეტალურად

აკაკი წერეთელის ლექსების სრული კრებული. აკაკიმ მრავალმხრივი საზოგადოებრივი მოღვაწეობის მიუხედავად, ხალხს თავი შეაყვარა სწორედ ამ ლექსებით. წერდა ბავშვობიდან, 20 წლის ასაკში კი უკვე სახელგანთქმულ ლირიკოსად ითვლებოდა მთელ საქართველოში. მის „საიდუმლო ბარათოს“ არა მარტო კითხულობდნენ, მღეროდნენ კიდეც. სისადავე, სულიერებით გაჟღენთილი მგრძნობელობა და ნაზი ლირიზმი არის ის, რითაც ხიბლავდა აკაკის პოეზია მკითხველს.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • კანდელისადმი
 • საიდუმლო ბარათი
 • ცოდვილის სინანული
 • ქართლის სალამი
 • ერთ ქალს
 • ამაო ძებნა
 • ალექსანდრა
 • * * * (დედამ რომ შვილი გაზარდოს)
 • ლოდინი
 • სალამური
 • მუშური
 • პატარა მეგობარს
 • საბრალო გული
 • შიქასტა
 • * * * (ქართულზედ რომ ხელს იღებენ...)
 • * * * (ზემოური იმერელი)
 • * * * (ალექსანდრა გამიხელდა)
 • ჭური
 • მ...ს
 • ნინოს სიმღერა
 • ან...ს
 • ძველ სამეფოს
 • სიმღერა მკის დროს
 • იმერული ნანინა
 • ჩანგურის ძალა
 • ვედრება
 • ნადირობა
 • უდარდო კაცი
 • ჩუ, ქართველო
 • პოეტის გული
 • გამოცანა
 • * * * (წარსული გულს მწყვეტს...)
 • დიდი ვინმე
 • ახალი პოეტების მიბაძვა
 • ჩემს მუზას
 • ციცინათელა
 • პასუხი მაცდურს
 • რჩევა ახალგაზრდა მწერლებს
 • ძველ სატრფოს
 • ყეენობა
 • სიმღერა
 • პასუხი მეგობარს
 • ჩანგური
 • * * * (ჩემო თავო ბედი არ გიწერია)
 • კნეინების ლათაია
 • ალლა-ვერდი
 • ხარაბუზა ღენერალს
 • ფარშევანგი
 • აღარ გვაქვს გრძნობა
 • განჰქრენ ჟამნი
 • ჩიტუნიები
 • მუხამბაზი
 • სხვაგვარი ტრფობა
 • გამოსალმება
 • სხვადასხვაგვარი სიყვარული
 • მწუხარება
 • ჩემს მეგობარს
 • * * * (წახდა ჩვენი ჭირნახული)
 • სიჭაბუკე
 • სიტყვა, თქმული მთელი ხალხისაგან ახალ წლისადმი
 • ახალგაზრდა ქალს
 • ახალი წელი
 • ენების გასამართლება
 • * * * ერთხელ ვნახე, მეტად ვერა
 • ძველი და ახალი წლისადმი
 • ქართული „ან-ბანი“
 • ახლანდელ ქალებს
 • * * * (ციცუნია, კატაო)
 • ლეგენდიდან „ვარდი და ეკალი“
 • ლეგენდიდან „გოგია მეჩანგურე“
 • კოლხიდელს
 • ალბომში
 • აღმართ-აღმართ
 • იმერული სიმღერა
 • * * * (ღმერთმა მტერსაც ააშოროს)
 • მუხამბაზი
 • გაზაფხულის სიმღერა
 • შემოდგომის სიმღერა
 • ზამთრის სიმღერა
 • * * * (დიდხანს ვსძებნე იდეალი)
 • ფარეშების სიმღერა
 • უცხო მხარე
 • სიყვარული
 • ჩემს მეგობარს
 • ნატვრა
 • უ...ს
 • მესტვირული
 • კინტოს სიმღერა
 • სურვილი
 • ავადმყოფი
 • მუშებს
 • * * * (ერთი ქალისას ამბობდენ)
 • გამოცვლილი დრო
 • ახალი გზა
 • უხმო სიტყვა
 • ღამურა
 • * * * (თვალს მიხვევენ, ენას მგლეჯენ)
 • ჩვენი მიხაკი
 • ქართველი ქალი
 • * * * (იქ, სადაც, ძმებო, უმეტესობას)
 • გაზაფხული
 • * * * (არ გათეთრდება ყორანი)
 • გამოსალმება
 • სასოწარკვეთილება
 • გამოფხიზლება
 • სიზმარი
 • გამოსათხოვარი
 • უკანასკნელი ნატვრა
 • არაკი
 • ოცნება თარზე
 • დედაბრის მოგონება
 • ბებიას სიტყვები
 • * * * (დამდეგ მაისს დაიწყება)
 • ქებათა-ქება
 • * * * (ღმერთო, წვიმა მოიყვანე)
 • ალექსანდრე ჭავჭავაძის საფლავზედ
 • არაბი-ფაშა
 • №-ს
 • ყმაწვილ ქალს
 • ხანჯალს
 • რუსთველის სურათზე
 • გამოთხოვება
 • ვაჭარს
 • გაზაფხული
 • დათვი და მელა
 • ამირანი
 • მომავალ ქართველ ქალს
 • არაკი
 • გამოცანები
 • გორი
 • * * * (დილას თხები გამორეკეს)
 • ხარაბუზა და ფუტკარი
 • ღიმილი
 • ვინც მიყვარს
 • ჰეო-მეო
 • კურდღელი
 • ნაცარქექია
 • ბრიყვი და ჭკვიანი
 • მოსწავლე და მასწავლებელი
 • სოფლური
 • ყმაწვილი და პეპელა
 • სახალხო შაირი
 • ცრუ მგოსანს
 • სიმართლე
 • კურთხევა
 • გამოცანა
 • ჩემი ბაიათი
 • ნაძალადებ საქმროს
 • მურზაყან შავ-სევდიანი
 • ხალხური
 • ძველ მეგობარს
 • გოგოლის ხსოვნას
 • სიყვარული
 • პოეტი
 • * * * (ხანდახან ცეცხლი გაჰქრება)
 • სიმღერა ძველთა
 • ახლანდელი პოლიტიკა
 • ჭაღარა
 • ქართველი უცხოეთში
 • ჟორჟ-დე-პარი
 • პატარა მურია
 • პროზიდან „ბოდვა“
 • პროზიდან „ბოდვა“
 • ჯარისკაცი
 • სალამური
 • მერცხლისა და ჭივჭავის ომი
 • მუშის ნატვრა
 • ბოდვა
 • შობა
 • ნათლისღება
 • მუშები
 • არწივი
 • სადღეგრძელო
 • ტ. ბაგრატიონის ალბომში
 • ობოლი და დედამისი
 • ნინოობას
 • გედი
 • ვირი და მგელი
 • ვაშლი
 • გაზაფხული
 • ვანო და ფრინველები
 • მახეში გაბმული ჩიტი
 • თხა
 • დათვი
 • ჩიტი გალიაში
 • ხალხური
 • ხოლერა
 • ხალხური
 • სატრფოს
 • გულის პასუხი
 • განთიადი
 • საღამო
 • იმედი ებრაელთა
 • ხალხური
 • იუდა
 • მიმავლება
 • სტუმრები
 • * * * (სანამ ვიყავ ახალგაზრდა)
 • თემურ-ლენგის ტყვე
 • შეცდომა
 • ქუთაისი
 • ქარი და საბძელი
 • * * * (ისე ლუკმას არას შევსჭამ)
 • * * * (შაჰაბაზი და ზურაბი)
 • გაზაფხულის მაყრები
 • * * * (თუ იდეალი მწერლისა)
 • მცირე ლოცვა
 • გ......ს
 • * * * (ყველასათვის ცუდი მსურს!)
 • ალექსანდრე ყაზბეგის კუბოზე
 • მმღერალ ქალს
 • ავადმოფი მგოსანი
 • მწუხრი
 • თვალი პატიოსანი
 • * * * (წვერ-წვერა გამცემლიძესა)
 • ქრისტე აღდგა!
 • ჭრელი ფიქრები
 • მესტვირე რას ამბობს?
 • სამი დრო
 • ხატის წინ
 • * * * (ა ,ცანგალა, ცანგალაო!)
 • ზღვაო, აღელდი, აღელდი!
 • პამპულა
 • ანდერძი
 • ჩემი თხა
 • კენჭობია
 • პანორამა
 • ობოლი
 • სულიკო
 • თერთმეტი ენკენისთვე
 • თვალებო!
 • არაგვისპირელს
 • მუხამბაზი
 • ჩემი ლოცვა
 • ფუტკარი
 • მოხუცი და ახალგაზრდა
 • ქართული პატრიოტობა
 • ბებერი
 • მწყემსის სიმღერა
 • ნათელას სიმღერა
 • ცხოვრება
 • სიზმარი
 • სიკვდილი
 • ირაკლის საფლავზე
 • * * * (რაც არ იწვის, არ ანათებს)
 • ჩემს მეგობარს
 • პოეტის პროგრამა
 • ნატვრის თვალი
 • საგულისხმოდ
 • ნინოობას
 • სცენიდან ნათქვამი
 • ახირებული სტუმრობა
 • ქრისტე აღსდგა
 • მგოსანი
 • ცოცხალი სურათები
 • გამოცანები
 • განდეგილია
 • ყიზილბაშური
 • მოღვაწე
 • პატრიოტი
 • გამოთხოვება
 • ჩემს მწყალობელს
 • შედარება
 • მგოსანი
 • ბულბული
 • სიბერე
 • ფუტკარი
 • ხალხური
 • ჩემს კალამს
 • გულის პასუხი
 • „ბოდვა“
 • საქართველოს დღევანდელი სახე
 • ჩაისა და ღვინის ბაასი
 • შვილის დამკარგავ ორსულ დედას
 • გამოთხოვება
 • ტასო მაჩაბლისას
 • * * * (თინია თითისტარაო)
 • * * * (უკუღმართო ბედისწერავ!)
 • * * * (ის მიმაჩნია კარგ ქვეყნად)
 • უიდეალო
 • * * * (სანამ ცოცხალ ვარ, როგორც ვარ)
 • ერისთავის ასულს საპასუხოდ
 • მელია
 • ელას დედოფალა
 • გამოცანები
 • გურული ნანა
 • გაზაფხული
 • სიმღერა
 • თქვენი ჭირიმე
 • მოთქმა
 • დავით ზაქარიას ძე სარაჯიშვილს
 • ყანა
 • ძირს
 • კომპოზიტორის ალბომში
 • ირემი
 • გარეული ღორი
 • ჯიხვი
 • ეიფელის კოშკზე
 • მოხუცის აღსარება
 • „დიდება მაღალთა შინა“
 • ექსპრომტი
 • ილიას მოკვლის გამო
 • დამარხვა
 • რამ გამოიწვია „ვეფხისტყაოანი“
 • ურიული მოთქმით ტირილი საქართველოში
 • ჩაფიქრება
 • ყვავი და ბულბული
 • ვინ ვარ?
 • გიჟი დრო
 • ჩემს მეგობარს
 • მოლექსე
 • „ძმობა“, „ერთობა“ და „სიყვარული“
 • ჩემი სახე
 • ოცნება
 • თიკანი
 • შოშია
 • გამოტეხილი სიტყვა
 • იუბილე
 • პარიზი
 • მოლაღურის ბუდე
 • ცის მახლობლად
 • მამა და შვილები
 • ზარი
 • სიყვარული
 • გული
 • გ.ნ. სუნდუკიანცს
 • ახალგაზრდებს
 • * * * (სატრფოვ ნუ გეშინია!)
 • რჩევა
 • ტ...ს
 • ჩემი გრძნობა
 • ძმობა, ერთობა და სიყვარული
 • წერილი პატარა მეგობრებს
 • მომაკვდავის ფიქრები
 • ჩემი სურვილი
 • მარჯორი უორდროპის სახსოვრად
 • მშვიდობით
 • თანამედროვე გმირი
 • ვაჟა-ფშაველას
 • საკვირველებას
 • ბავშვებისადმი
 • ეპიტაფია იაკობ ისაკაძისა
 • ანდერძი ჩემს შვილს
 • მოხუცის სიყვარული
 • ალბომი
 • გამოთხოვება
 • გამოფხიზლება
 • გოდება
 • ექსპრომტი, რომ ჩამაცივდენ, სთქვი რამეო
 • ნატვრა
 • ლამაზს
 • პასუხი ახალგაზრდას
 • უკანასკნელი პასუხი
 • უცნაური სიყვარული
 • ქართველის საჩივარი
 • ჩემს თავზე
 • ჩემი თავგადასავალი
 • * * * (აღსდეგ, გმირთ-გმირო)
 • ჩემი სიმღერა
 • ჩემი სიმღერა
 • ცვალებადია
 • * * * (ზეციურო სტუმარო)
 • უკანასკნელი ლექსი
 • სქოლიო