კალათა

დეტალურად

კაცი რომელიც იცინის (წიგნი II)

ვიქტორ ჰიუგო

გამომცემლობა საქართველოს მაცნე

მთარგმნელი ბაბილინა ხოსიტაშვილი

რომანი

თარგმანი ფრანგულიდან

რომანში აღწერილია მე-17 საუკუნის დასასრულისა და მე-18 საუკუნის დასაწყისის ინგლისის ცხოვრება და მოგვითხრობს ინგლისელი დიდგვაროვანის შვილის ამბავს, რომელიც ორი წლის ასაკში მოიტაცეს და სახე ისე დაუმახინჯეს, რომ მისი სახე ყოველთვის სიცილს გამოხატავდა. წიგნი მეორე. გამოიცემა ორ წიგნად.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • ნაწილი მესამე
 • წიგნი მესამე. ნაპრალის დასაწყისი
  • I. ტედკასტერის სასტუმრო
  • II. მჭევრმეტყველება თავისუფალ ჰაერზე
  • III. ის გზად გამვლელი აქ ისევ გამოჩნდება
  • IV. მძულვარება აახლოებს სხვადასხვა ზნის ადამიანებს
  • V. კვერთხისმტვირთველი
  • VI. თაგვი კატებთან დაკითხვაზე
  • VII. რა მიზეზებით ჩაერევა ოქროს ფული სპილენძის ფულებში?
  • VIII. მოწამვლის ნიშნები
  • IX. ABYSSUS ABYSSUM VOCAT
 • წიგნი მეოთხე. მიწისქვეშა საწამებელი
  • I. ცდუნება წმინდა გუინპლენისა
  • II. სიტკბოებიდან სიმკაცრისაკენ
  • III. LEX, REX, FEX
  • IV. ურსუსი უთვალთვალებს პოლიციას
  • V. საშინელი ადგილი
  • VI. სასამართლოს როგორ მოხელეებს ფარავდა იმ დროის პარიკები
  • VII. ძრწოლა
  • VIII. გმინვა
 • წიგნი მეხუთე. ზღვასაც და ბედსაც ერთი და იგივე მობერვა აღელვებს
  • I. სათუთი საგნების სიმკვრივე
  • II. რაც ზღვაზე დაცურავს, ნაპირს აღწევს
  • III. ყველას, ვისაც უეცრივ გაისტუმრებენ ციმბირიდან სენეგალში, გული შეუღონდება (ჰუმბოლდტი)
  • IV. თილისმა
  • V. ადამიანს ჰგონია, რომ აგონდება, მაგრამ მას ავიწყდება
 • წიგნი მეექვსე. ურსუსის მრავალსახეობა
  • I. რას ამბობს კაცთმოძულე
  • II. და როგორ იქცევა იგი
  • III. გართულება
  • IV. MOENIBUS SURDIS, CAMPANA MUTA
  • V. სახელმწიფოებრივი ინტერესები უდიდესშიც მჟღავნდება და უმცირესშიც
 • წიგნი მეშვიდე. ქალი-ტიტანი
  • I. გამოღვიძება
  • II. ტყის მსგავსი სასახლე
  • III. ევა
  • IV. სატანა
  • V. იცნეს ერთმანეთი და დარჩნენ უცნობნი გუინპლენი მარტო დარჩა.
 • წიგნი მერვე. კაპიტოლიუმი და მისი მიდამონი
  • I. საზეიმო ცერემონიალი ყველა წესის დაცვით
  • II. მიუკერძოებლობა
  • III. ძველებური დარბაზი
  • IV. ლორდთა პალატა ძველად
  • V. ქედმაღლური ლაზღანდარობა
  • VI. ზემო და ქვემო პალატა
  • VII. ცხოვრების ქარიშხლები ოკეანეზე საშინელია
  • VIII. კარგი ძმა იქნებოდა, სამაგალითო შვილი რომ არ ყოფილიყო
 • წიგნი მეცხრე. ნანგრევებზე
  • I. დიდების მწვერვალიდან სასოწარკვეთილების უფსკრულში
  • II. უკანასკნელი შედეგი
 • დასასრული. ზღვა და ღამე
  • I. მოდარაჯე ძაღლი შეიძლება მფარველ ანგელოზად მოგევლინოს
  • II. ბარკილფედრო ქორს უმიზნებდა, მტრედს კი მოახვედრა
  • III. სამოთხე, ხელახლა მოპოვებული ქვეყანასა ზედა
  • IV. არა, ცათა შინა
 • სქოლიო