კალათა

დეტალურად

ახალი აღთქმა (საქმენი, ეპისტოლენი, გამოცხადება)

გამომცემლობა ლითერასი

ფილოსოფია, რელიგია

მომზადებულია წმ. გიორგი მთაწმინდელის რედაქციის კრიტიკულად დადგენილი ტექსტის მეორე სრული გამოცემის მიხედვით.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • საქმე წმიდათა მოციქულთაჲ (აღწერილი ლუკა მახარებელისაჲ)
  • თავი 1
  • თავი 2
  • თავი 3
  • თავი 4
  • თავი 5
  • თავი 6
  • თავი 7
  • თავი 8
  • თავი 9
  • თავი 10
  • თავი 11
  • თავი 12
  • თავი 13
  • თავი 14
  • თავი 15
  • თავი 16
  • თავი 17
  • თავი 18
  • თავი 19
  • თავი 20
  • თავი 21
  • თავი 22
  • თავი 23
  • თავი 24
  • თავი 25
  • თავი 26
  • თავი 27
  • თავი 28
 • კათოლიკე ეპისტოლენი
  • იაკობ მოციქულისა წიგნი კათოლიკე
   • თავი 1
   • თავი 2
   • თავი 3
   • თავი 4
   • თავი 5
  • პეტრე მოციქულისა წიგნი კათოლიკე. პირველი
   • თავი 1
   • თავი 2
   • თავი 3
   • თავი 4
   • თავი 5
  • პეტრე მოციქულისა წიგნი კათოლიკე. მეორე
   • თავი 1
   • თავი 2
   • თავი 3
  • იოვანე მოციქულისა წიგნი კათოლიკე. პირველი
   • თავი 1
   • თავი 2
   • თავი 3
   • თავი 4
   • თავი 5
  • იოვანე მოციქულისა წიგნი კათოლიკე. მეორე
   • თავი 1
  • იოვანე მოციქულისა წიგნი კათოლიკე. მესამე
   • თავი 1
  • იუდა მოციქულისა წიგნი კათოლიკე
   • თავი 1
  • ეპისტოლენი პავლე მოციქულისა
  • პავლე მოციქულის წიგნი ჰრომაელთა მიმართ
   • თავი 1
   • თავი 2
   • თავი 3
   • თავი 4
   • თავი 5
   • თავი 6
   • თავი 7
   • თავი 8
   • თავი 9
   • თავი 10
   • თავი 11
   • თავი 12
   • თავი 13
   • თავი 14
   • თავი 15
   • თავი 16
  • პავლე მოციქულისა წიგნი კორინთელთა მიმართ პირველი
   • თავი 1
   • თავი 2
   • თავი 3
   • თავი 4
   • თავი 5
   • თავი 6
   • თავი 7
   • თავი 8
   • თავი 9
   • თავი 10
   • თავი 11
   • თავი 12
   • თავი 13
   • თავი 14
   • თავი 15
   • თავი 16
  • პავლე მოციქულისა წიგნი კორინთელთაჲ მეორე
   • თავი 1
   • თავი 2
   • თავი 3
   • თავი 4
   • თავი 5
   • თავი 6
   • თავი 7
   • თავი 8
   • თავი 9
   • თავი 10
   • თავი 11
   • თავი 12
   • თავი 13
  • პავლე მოციქულისა წიგნი გალატელთა მიმართ
   • თავი 1
   • თავი 2
   • თავი 3
   • თავი 4
   • თავი 5
   • თავი 6
  • პავლე მოციქულისა წიგნი ეფესელთა მიმართ
   • თავი 1
   • თავი 2
   • თავი 3
   • თავი 4
   • თავი 5
   • თავი 6
  • პავლე მოციქულისა წიგნი ფილიპელთა მიმართ
   • თავი 1
   • თავი 2
   • თავი 3
   • თავი 4
  • პავლე მოციქულისა წიგნი კოლასელთა მიმართ
   • თავი 1
   • თავი 2
   • თავი 3
   • თავი 4
  • პავლე მოციქულისა წიგნი თესალონიკელთა მიმართ პირველი
   • თავი 1
   • თავი 2
   • თავი 3
   • თავი 4
   • თავი 5
  • პავლე მოციქულისა წიგნი თესალონიკელთა მიმართ მეორე
   • თავი 1
   • თავი 2
   • თავი 3
  • პავლე მოციქულისა წიგნი ტიმოთეს მიმართ პირველი
   • თავი 1
   • თავი 2
   • თავი 3
   • თავი 4
   • თავი 5
   • თავი 6
  • პავლე მოციქულისა წიგნი ტიმოთეს მიმართ მეორე
   • თავი 1
   • თავი 2
   • თავი 3
   • თავი 4
  • ეპისტოლენი წმიდისა მოციქულისა პავლესნი ტიტეს მიმართ
   • თავი 1
   • თავი 2
   • თავი 3
  • ეპისტოლენი წმიდისა მოციქულისა პავლესნი ფილიმონის მიმართ
   • თავი 1
  • პავლე მოციქულისა წიგნი ებრაელთა მიმართ
   • თავი 1
   • თავი 2
   • თავი 3
   • თავი 4
   • თავი 5
   • თავი 6
   • თავი 7
   • თავი 8
   • თავი 9
   • თავი 10
   • თავი 11
   • თავი 12
   • თავი 13
  • გამოცხადებაჲ იოვანესი
   • თავი 1
   • თავი 2
   • თავი 3
   • თავი 4
   • თავი 5
   • თავი 6
   • თავი 7
   • თავი 8
   • თავი 9
   • თავი 10
   • თავი 11
   • თავი 12
   • თავი 13
   • თავი 14
   • თავი 15
   • თავი 16
   • თავი 17
   • თავი 18
   • თავი 19
   • თავი 20
   • თავი 21
   • თავი 22