კალათა

დეტალურად

 • ყდა
 • თავფურცელი
 • ფსალმუნი 1
 • ფსალმუნი 2
 • ფსალმუნი 3
 • ფსალმუნი 4
 • ფსალმუნი 5
 • ფსალმუნი 6
 • ფსალმუნი 7
 • ფსალმუნი 8
 • ფსალმუნი 9
 • ფსალმუნი 10 (11)
 • ფსალმუნი 11 (12)
 • ფსალმუნი 12 (13)
 • ფსალმუნი 13 (14)
 • ფსალმუნი 14 (15)
 • ფსალმუნი 15 (16)
 • ფსალმუნი 16 (17)
 • ფსალმუნი 17 (18)
 • ფსალმუნი 18 (19)
 • ფსალმუნი 19 (20)
 • ფსალმუნი 20 (21)
 • ფსალმუნი 21 (22)
 • ფსალმუნი 22 (23)
 • ფსალმუნი 23 (24)
 • ფსალმუნი 24 (25)
 • ფსალმუნი 25 (26)
 • ფსალმუნი 26 (27)
 • ფსალმუნი 27 (28)
 • ფსალმუნი 28 (29)
 • ფსალმუნი 29 (30)
 • ფსალმუნი 30 (31)
 • ფსალმუნი 31 (32)
 • ფსალმუნი 32 (33)
 • ფსალმუნი 33 (34)
 • ფსალმუნი 34 (35)
 • ფსალმუნი 35 (36)
 • ფსალმუნი 36 (37)
 • ფსალმუნი 37 (38)
 • ფსალმუნი 38 (39)
 • ფსალმუნი 39 (40)
 • ფსალმუნი 40 (41)
 • ფსალმუნი 41 (42)
 • ფსალმუნი 42 (43)
 • ფსალმუნი 43 (44)
 • ფსალმუნი 44 (45)
 • ფსალმუნი 45 (46)
 • ფსალმუნი 46 (47)
 • ფსალმუნი 47 (48)
 • ფსალმუნი 48 (49)
 • ფსალმუნი 49 (50)
 • ფსალმუნი 50 (51)
 • ფსალმუნი 51 (52)
 • ფსალმუნი 52 (53)
 • ფსალმუნი 53 (54)
 • ფსალმუნი 54 (55)
 • ფსალმუნი 55 (56)
 • ფსალმუნი 56 (57)
 • ფსალმუნი 57 (58)
 • ფსალმუნი 58 (59)
 • ფსალმუნი 59 (60)
 • ფსალმუნი 60 (61)
 • ფსალმუნი 61 (62)
 • ფსალმუნი 62 (63)
 • ფსალმუნი 63 (64)
 • ფსალმუნი 64 (65)
 • ფსალმუნი 65 (66)
 • ფსალმუნი 66 (67)
 • ფსალმუნი 67 (68)
 • ფსალმუნი 68 (69)
 • ფსალმუნი 69 (70)
 • ფსალმუნი 70 (71)
 • ფსალმუნი 71 (72)
 • ფსალმუნი 72 (73)
 • ფსალმუნი 73 (74)
 • ფსალმუნი 74 (75)
 • ფსალმუნი 75 (76)
 • ფსალმუნი 76 (77)
 • ფსალმუნი 77 (78)
 • ფსალმუნი 78 (79)
 • ფსალმუნი 79 (80)
 • ფსალმუნი 80 (81)
 • ფსალმუნი 81 (82)
 • ფსალმუნი 82 (83)
 • ფსალმუნი 83 (84)
 • ფსალმუნი 84 (85)
 • ფსალმუნი 85 (86)
 • ფსალმუნი 86 (87)
 • ფსალმუნი 87 (88)
 • ფსალმუნი 88 (89)
 • ფსალმუნი 89 (90)
 • ფსალმუნი 90 (91)
 • ფსალმუნი 91 (92)
 • ფსალმუნი 92 (93)
 • ფსალმუნი 93 (94)
 • ფსალმუნი 94 (95)
 • ფსალმუნი 95 (96)
 • ფსალმუნი 96 (97)
 • ფსალმუნი 97 (98)
 • ფსალმუნი 98 (99)
 • ფსალმუნი 99 (100)
 • ფსალმუნი 100 (101)
 • ფსალმუნი 101 (102)
 • ფსალმუნი 102 (103)
 • ფსალმუნი 103 (104)
 • ფსალმუნი 104 (105)
 • ფსალმუნი 105 (106)
 • ფსალმუნი 106 (107)
 • ფსალმუნი 107 (108)
 • ფსალმუნი 108 (109)
 • ფსალმუნი 109 (110)
 • ფსალმუნი 110 (111)
 • ფსალმუნი 111 (112)
 • ფსალმუნი 112 (113)
 • ფსალმუნი 113 (114,1-8)
 • ფსალმუნი 114 (116,1-9)
 • ფსალმუნი 115 (116,10-19)
 • ფსალმუნი 116 (117)
 • ფსალმუნი 117 (118)
 • ფსალმუნი 118 (119)
 • ფსალმუნი 119 (120)
 • ფსალმუნი 120 (121)
 • ფსალმუნი 121 (122)
 • ფსალმუნი 122 (123)
 • ფსალმუნი 123 (124)
 • ფსალმუნი 124 (125)
 • ფსალმუნი 125 (126)
 • ფსალმუნი 126 (127)
 • ფსალმუნი 127 (128)
 • ფსალმუნი 128 (129)
 • ფსალმუნი 129 (130)
 • ფსალმუნი 130 (131)
 • ფსალმუნი 131 (132)
 • ფსალმუნი 132 (133)
 • ფსალმუნი 133 (134)
 • ფსალმუნი 134 (135)
 • ფსალმუნი 135 (136)
 • ფსალმუნი 136 (137)
 • ფსალმუნი 137 (138)
 • ფსალმუნი 138 (139)
 • ფსალმუნი 139 (140)
 • ფსალმუნი 140 (141)
 • ფსალმუნი 141 (142)
 • ფსალმუნი 142 (143)
 • ფსალმუნი 143 (144)
 • ფსალმუნი 144 (145)
 • ფსალმუნი 145 (146)
 • ფსალმუნი 146 (147)
 • ფსალმუნი 147 (148)
 • ფსალმუნი 148 (149)
 • ფსალმუნი 149 (150)
 • ფსალმუნი 150 (151)
 • ფსალმუნი 151
 • სქოლიო