კალათა

დეტალურად

წიგნში წარმოადგენს ქართველი მწერლის მოთხრობათა სრულ კრებულს. ნიკო ლომოური შთამბეჭდავად აღწერს გაჭირვეული გლეხების მდგომარეობას ბატონყმობის გადავარდნის შემდეგ განვითარებული სოციალური ვითარების ფონზე. მისი მოთხრობები გამოირჩევა გულწრფელი თანაგრძნობით პერსონაჟთა მიმართ, მათი ლაკონური და რეალისტური ხასიათებითა და დახვეწილი სამწერლო ენით. მისი პირველი მოთხრობა იყო 1878 წელს გამოცემული „ალი“, რომელმაც იმთავითვე განსაზღვრა ნიკო ლომოური ინტერესის სფერო და თხრობის მანერა.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • ალი
 • ბედი უბედურთა
 • ქაჯანა
 • გიგო ღრუბელაშვილი
 • ქრისტიანი ლეკები
 • ყოველის მხრიდან
 • წუთისოფელი
 • წინაპართა აჩრდილნი
 • პაწია მეგობრები
 • ბერუა ქრისტესიაშვილი
 • სქოლიო