კალათა

დეტალურად

ქართული რომანტიზმის წარმომადგენელი დიდგვაროვანი სამხედრო პირი, ახალგაზრდობაში 1832 წლის შეთქმულების მონაწილე, ხოლო შემდგომ დაღესტნის მმართველი, შამილის წინააღმდეგ მებრძოლი გენერალი და კავკასიის მთავარმმართებლის მოვალეობის შემსრულებელი. თავის პოეზიაში პატრიოტული თემების აქცენტირებით, სიყვარულისადმი რომანტიკული დამოკიდებულებითა და ბუნების წიაღში შვების მოპოვების სურვილით ტრადიციულ რომანტიკოს პოეტად წარმოგვიდგება. თუმცა რუსული და ევროპული ლექსის გავლენით შედარებით მოსუსტებულ რითმებს ნაკლად უთვლიან, მას ანაზღაურებს უღრმესი ემოციითა და გულწრფელობით განმსჭვალული პოეტური განცდა.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • ლირიკა
  • ანტონს
  • ნ... დმი (როს გხედავ, მნათო...)
  • მასვე
  • ეკატერინა ჭა[ვჭავაძ]ისას
  • მტირალ ნ... ს...
  • მუხამბაზი (ნუ მასმევ ღვინოს...)
  • ნ... დმი (მნათობო! თვით შენ აღმიხსენ...)
  • [დავით ორბელიანზე]
  • დ[ავით] ყორ[ღანაშვილს]
  • მ...დმი (თაყვანის-მცემელთ როს გუნდი...)
  • იარალის
  • გაზაფხული
  • გამოსალმება
  • ღამე
  • მირზაჯანას ეპიტაფია
  • ს (მერცხალნი - თვალნი შენნი...)
  • ე-სა (ვინცა გაგიცნობს...)
  • ალბომში (როს გარდაშლიდე...)
  • *** (მისი სახელი კიცხვითა…)
  • *** (ჰე, ივერიავ…)
  • *** (დღესა ამას სიყვარულმან…)
  • ფრაგმენტები. წვრილი ლექსები.
  • სატრფიალო ლექსები
  • [რუსთველზე]
  • მუხამბაზი (არავისთვის მე დღეს არა მცალიან...)
  • სავათნავას მიბაძვა (ჭიანურო, მაღლად...)
  • სალომეს ბეჟანა მკერვალის მაგიერ
  • ნ... (ჰე, საყვარელო, ვის მიერ...)
  • ჩემს დას ეფემიას
  • მუხამბაზი (სულით ერთნო...)
  • სო... ორ... (ვარდი ხარ? - არა...)
  • ჩემი ეპიტაფია
  • ალბომში ღრ[აფინია] ოპ[ერმანისას]
  • *** (ვინცა გნახოს…)
  • საღამო გამოსალმებისა
  • *** (ჰეი, გონებავ...)
  • მოგონება
  • დიმიტ[რი] ონ[იკაშვილ]ის დარდები
  • მუხამბაზი (გინდ მეძინოს...)
  • პასუხი შვილთა
  • დროების ათი წლის იუბილე
  • თამარ მეფის სახე ბეთანიის ეკლესიაში
  • მუშა ბოქულაძე
  • ფსალმუნი
  • აზარფეშაზე
  • კინტოს სიმღერა
  • *** (იმედო, ნუთუ ღმერთი ხარ…)
  • *** (დავბერდი…)
  • სადღეგრძელო
 • მიბაძვები და თარგმანები (1830-1864)
  • *** (ჟუკოვსკიდამ…)
  • ლხინი (მიბაძვა პუშკინისა)
  • აღსარება (მიბაძვა რილეევის ლექსისა: „ნალივაიკოს აღსარება“)
  • ჟუკოვსკიდამ (მას უხაროდეს...)
  • ვირი და ბულბული (კრილოვიდამ)
  • სოფლელნი და მდინარე (კრილოვიდამ)
  • ნადირთა ჭირი (კრილოვიდამ)
  • მიბაძვა პუშკინისა (სიცოცხლევ ფუჭო)
  • მთანი მაღალნი (ლერმონტოვიდამ)
 • სქოლიო